Terasa na klíč údržba dřevěných terasTerasa na klíč údržba dřevěných teras

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Terasa na klíč s.r.o. 

Objednávky zboží lze objednat následujícími způsoby:

• Objednávkový formulář na https://terasanaklic.cz/kontakt/

• e-mailem: info@terasanaklic.cz

1. Obsah objednávky

 Abychom zaručili včasné a bezchybné zpracování objednávky, je nutné, aby obsahovala tyto náležitosti:

  • druh materiálu
  • rozměry
  • termín dodání
  • údaje kupujícího, adresa

Objednávka je závazná po potvrzení prodávajícím. Potvrzenou objednávku je kupující oprávněn po dohodě s prodávajícím změnit nebo zrušit, a to pouze písemnou formou.

2. Cenové podmínky

 Ceny jsou stanoveny na základě poptávky kupujícího. Prodávající je oprávněn aktualizovat a měnit své prodejní ceny s ohledem na vývoj cen vstupních materiálů na trhu.

3. Dodací podmínky

Zboží dodáváme v množství uvedené v objednávce. Dodací lhůty: řídí se objednávkou nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím. Přepravu na místo určení zajišťuje prodávající vlastním rozvozem nebo zásilkovou společností. Cena závozu je individuální dle objednávky.

4. Platební podmínky

Dodané zboží je možné uhradit platbou v hotovosti, dobírkou nebo převodním příkazem.  Prodávající vystaví fakturu kupujícímu. Při nedodržení termínu splatnosti účtujeme penále 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

5. Přechod vlastnických práv

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy Terasa na klíč s.r.o. Prodávající je  oprávněn v případě neuhrazení závazků odebrat zboží zpět a to kdykoliv.

6. Reklamace

Reklamaci je možné uplatnit pouze písemnou formou nebo ne email info@terasanaklic.cz. Reklamace se vztahuje na dodané množství a zjevné vady zboží. Reklamace se nevztahuje na žádné přírodní materiály ( dřevo), které prodávající nakupuje u svých dodavatelů. Kupující se může vyžádat během montáže od prodávajícího technické listy. Kupující je povinen předložit doklad na zakoupený/reklamovaný materiál. Reklamovat lze pouze nezpracované zboží v

původním stavu. Rozřezané, natřené a jinak opracovaný materiál nelze reklamovat. Reklamované nové zboží je kupující povinen vrátit prodávajícímu na adresu firmy na vlastní náklady a zajistit, aby nedošlo k poškození/znehodnocení zboží např. zašpinění od přepravy, zmoknutí atd.

7. Odstoupení od objednávky

Pokud je zboží atypické (na objednávku), upravené dle přání zákazníka na přesnou nestandartní míru, nebo dodávané na uvedenou adresu zákazníka (naším rozvozem nebo přepravní společností) budou zákazníku vždy účtovány nutné náklady s objednávkou spojené (doprava, manipulace atd.), i když zboží nepřevezme.

8. Vrácení zboží

 Pokud zákazník chce vrátit zboží, tak peníze vracíme pouze v den nákupu zboží. Do 30 dnů od koupi vyměníme vrácené zboží za jiné zboží a materiál:

  • zpět pouze po předložení dokladu o koupi
  • zboží musí být v originálním nerozbaleném a nepoužitém stavu
  • zboží nesmí být poškozené (navlhlé, špinavé, rozbalené ani jinak použité či jinak znehodnocené).

9. Vznik kupní smlouvy

 Kupní smlouva vzniká na základě závazné objednávky, na jejímž základě je následně realizován prodej zboží nebo montáž.

Objednávka se stává závaznou ve chvíli přijetí objednávky prodávajícím. Pokud kupující nepřevezme objednané zboží, je povinen uhradit náklady spojené s expedicí a dopravou. Pokud kupující zruší objednávku, na kterou je vystavena záloha, nemá právo na vrácení zálohy.

Terasa na klíč s.r.o. 

Sokolská 549/4, 284 01 Kutná Hora

IČ: 14202913

DIČ: CZ14202913

právnická osoba, plátce dph

zapsaná v OR složka C 361481 vedená u Městského soudu v Praze

www.terasanaklic.cz, +420 733 360 292, info@terasanaklic.cz,