Terasové prkno Massaranduba poznáte na první pohled i dotyk. Její nezaměnitelná červenohnědá barva připomíná na řezu steak upravený na způsob “medium rare” 🙂

Když vezmete Massarandubu do ruky, zjistíte, že jde o velmi těžké a tvrdé dřevo vhodné pro všechny typy venkovních teras.

Přečtěte si pár zajímavých informací o této exotické dřevině pocházející z Amazonie. Terasa na klíč nabízí  Massarandubu celoročně.

VÝSKYT a BARVY

 • Výskyt v celé střední Americe, severní oblasti Jižní Ameriky až po Peru)
 • Terasová prkna ze dřeva Massaranduba nepodléhají třídění podle barevnosti. Barevné spektrum je od růžové po výrazně tmavě červenohnědou barvu

VLASTNOSTI

 • Hustota (při W = 12 %) 900-1100 kg/m³, velmi těžké dřevo
 • Massaranduba má velmi vysokou životnost.
 • Terasová prkna ze dřeva Massaranduba jsou dodávána v třídění A/B v poměru 60:40. V praxi to znamená, že na šedesáti procentech dodaného materiálu se v okamžiku dodání na pohledové straně terasových prken nevyskytují žádné vady a obecně platí, že dílec může být při montáži rozdělen maximálně na dva použitelné dílce. Zbývajících čtyřicet procent dodávky může vykazovat jemné trhliny v ploše a koncové trhliny, které však nesmí probíhat skrz celou tloušťku prkna, ale maximálně do 1/3 délky terasového dílce. Koncová trhlina je přípustná v maximální délce jedné šířky terasového prkna. Zdravé zarostlé suky bez omezení, možnost lokálního výskytu otvorů po hmyzu (pouze chodbičky larev Ø 1–2 mm, hmyz nepřežil umělé sušení a insekticidní úpravu před transportem.) Povolený výskyt smolníků.
 • Terasová prkna ze dřeva Massaranduba jsou uměla vysušena na vlhkost 16-18 %, čímž se minimalizuje riziko projevu nežádoucích tvarových změn, významně se zvyšují jeho mechanické vlastnosti s výrazně zlepšenou odolností vůči bio ataku. Tvarovým změnám způsobeným sesycháním a bobtnáním nelze nikdy zcela zabránit. V důsledku anizotropního charakteru sesychání a bobtnání při současném vzniku vnitřního napětí ve dřevě, může docházet k příčnému i podélnému borcení a tvorbě výsušných trhlin.
 • Terasová prkna jsou dodávána v rozměru 21 x 145 mm.
 • Každý profil terasového prkna má předem definovanou pohledovou stranu, ke které se vztahuje třídění. Massaranduba má primární pohledovou stranu jemná drážka.

MONTÁŽ A ÚDRŽBA

 • Terasová prkna ze dřeva Massaranduba jsou středně stabilní až nestabilní a mohou být instalována pouze viditelným připojením. Vždy musí být použit pouze materiál nezpůsobující chemickou reakci se dřevem, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Jedná se o použití třídy oceli minimálně A4 pro viditelné připojení vruty.
 • Exotické dřevo Massaranduba je velmi bohaté na podíl tříslovin (obsažené extraktivní látky). Tyto látky mohou být ze dřeva v průběhu vystavení povětrnostních vlivů vyplavovány a způsobovat barevné skvrny na povrchu dřevu a okolních konstrukcí Při instalaci je nutné dbát na zajištění svodu dešťové vody a konstrukční ochranu. Od okamžiku vystavení terasových prken povětrnostním vlivům dochází k jejich degradaci působením tzv. neživé přírody. Působením více vlivů v interakci (voda, záření, proudění, změny teplot, smog, emise apod.) Ve venkovních podmínkách pozorovatelné tmavnutí dřeva, světlý odstín narušen usazováním prachových částic a nečistot z ovzduší do porézní struktury povrchu dřeva, případně spolupůsobením růstu mikroskopických hub, čímž vzniká známé šedivění dřeva.
 • Terasu ze dřeva Massaranduba je vhodné z důvodu zvýšení ochrany povrchově upravit jedním z terasových olejů. Aplikace se provádí nejdříve po 3- 6 měsících od vystavení povětrnostních vlivů, aby došlo k vyplavení obsažených látek a byl tím umožněn průnik nátěrové hmoty do pórů dřeva. Z důvodu udržení co nejlepších hydrofobních vlastností je vhodné provádět renovační nátěr v intervalu cca šesti měsíců. Pro snížení rizika tvorby čelních trhlin se doporučuje veškeré příčné řezy opatřit voskem na řezné hrany

a na závěr ještě pozor na výslovnost. Massaranduba se totiž opravdu čte stejně tak, jak se píše 🙂