Garapa patří dlouhodobě k nejoblíbenějším exotickým dřevinám pro terasu na klíč. Díky svým skvělým vlastnostem a zajímavou barevnou škálou je vhodná pro terasy jak do interiérů tak do venkovních prostor.

Přečtěte si krátký článek o exotické Garapě. Dozvíte se odkud Garapa pochází, jaké má barevné spektrum, jakými vlastnostmi si Vás získá, a na co je vhodné si dát pozor při montáži nebo údržbě.

VÝSKYT a BARVY

 • Výskyt v oblasti Jižní Ameriky, konkrétně v oblasti celé Amazonie, Argentině,
  Brazílie, Uruguayi, Paraguayi, Bolívii, Ekvádoru, Kolumbie, Venezuela a Peru.
 • Terasová prkna ze dřeva Garapa nepodléhají třídění podle barevnosti. Barevné spektrum je od světle bílo žluté u bělového dřeva, přes žlutohnědou, zlatavou až hnědou barvu jádrového dřeva. Postupem času dochází k postupnému tmavnutí dřeva. v měnících se světelných podmínkách světlejší a tmavší pruhy. Jednotná struktura s hladkým povrchem a lehkým přirozeným leskem.

VLASTNOSTI

 • Jádrové dřevo má střední odolnost vůči dřevokazným houbám.
 • Hustota (při W = 12 %) 820-880 kg/m³, těžké až velmi těžké dřevo
 • Terasová prkna ze dřeva GARAPA jsou dodávána v třídění A/B v poměru 60:40. V praxi to znamená, že na šedesáti procentech dodaného materiálu se v okamžiku dodání na pohledové straně terasových prken nevyskytují žádné vady a obecně platí, že dílec může být při montáži rozdělen maximálně na dva použitelné dílce. Zbývajících čtyřicet procent dodávky může vykazovat jemné trhliny v ploše a koncové trhliny, které však nesmí probíhat skrz celou tloušťku prkna, ale maximálně do 1/3 délky terasového dílce. Koncová trhlina je přípustná v maximální délce jedné šířky terasového prkna. Zdravé zarostlé suky bez omezení, možnost lokálního výskytu otvorů po hmyzu (pouze chodbičky larev Ø 1–2 mm, hmyz nepřežil umělé sušení a insekticidní úpravu před transportem.) Povolený výskyt smolníků.
 • Dřevo je navlhavý hygroskopický materiál, které mění vlhkost podle svého okolí díky adsorpci, ve snaze dosáhnout stavu vlhkostní rovnováhy. Terasová prkna ze dřeva Garapa jsou uměla vysušena na vlhkost 16-18 %, čímž se minimalizuje riziko projevu nežádoucích tvarových změn, významně se zvyšují jeho mechanické vlastnosti s výrazně zlepšenou odolností vůči bio ataku. Tvarovým změnám způsobeným sesycháním a bobtnáním nelze nikdy zcela zabránit. V důsledku anizotropního charakteru sesychání a bobtnání při současném vzniku vnitřního napětí ve dřevě, může docházet k příčnému i podélnému borcení a tvorbě výsušných trhlin.
 • Každý profil terasového prkna má předem definovanou pohledovou stranu, ke které se vztahuje třídění. Pohledová strana musí Může dojít k mírné deformaci terasových prken v podélném směru (zakřivení). Tyto tvarové změny nejsou vadou materiálu a nebrání montáži terasových prken. Pro snazší montáž zakřivených prken je možné použít k tomu určené stahovací svěrky. Z důvodů bobtnání a sesychání dřeva vlivem působení povětrnostních vlivů je nutné ponechat mezi jednotlivými terasovými prkny dilataci o minimální velikosti 6-7 mm. Rozměr dilatační spáry se v průběhu roku mění s tím, jak bude docházet ke změnám rozměrů terasových prken vlivem změn počasí. Hlavní funkcí dilatační spáry je volný pohyb terasových prken bez rizika jejich
 • Dostupná prkna jsou v hladké variantě, jemná drážka, hrubá drážka

MONTÁŽ A ÚDRŽBA

 • Terasová prkna ze dřeva Garapa jsou středně stabilní a mohou být instalována jak viditelným připojením, tak neviditelným systémem kotvení. Vždy musí být použit pouze materiál nezpůsobující chemickou reakci se dřevem, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Jedná se o použití třídy oceli minimálně A4 pro viditelné připojení vruty.
 • Exotické dřevo Garapa je velmi bohaté na podíl tříslovin (obsažené extraktivní látky). Tyto látky mohou být ze dřeva v průběhu vystavení povětrnostních vlivů vyplavovány a způsobovat barevné skvrny na povrchu dřevu a okolních konstrukcí (navzdory světlé barvě dřeva Garapa mají obsažené látky barvu od zelené až po černou). Při instalaci je nutné dbát na zajištění svodu dešťové vody a konstrukční ochranu. Od okamžiku vystavení terasových prken povětrnostním vlivům dochází k jejich degradaci působením tzv. neživé přírody. Působením více vlivů v interakci (voda, záření, proudění, změny teplot, smog, emise apod.) Ve venkovních podmínkách pozorovatelné tmavnutí dřeva, světlý odstín narušen usazováním prachových částic a nečistot z ovzduší do porézní struktury povrchu dřeva, případně spolupůsobením růstu mikroskopických hub, čímž vzniká známé šedivění dřeva
 • Terasu ze dřeva Garapa je vhodné z důvodu zvýšení ochrany povrchově upravit jedním z terasových olejů. Aplikace se provádí nejdříve po 3- 6 měsících od vystavení povětrnostních vlivů, aby došlo k vyplavení obsažených látek a byl tím umožněn průnik nátěrové hmoty do pórů dřeva. Z důvodu udržení co nejlepších hydrofobních vlastností je vhodné provádět renovační nátěr v intervalu cca šesti měsíců. Pro snížení rizika tvorby čelních trhlin se doporučuje veškeré příčné řezy opatřit voskem na řezné hrany