Na jihozápadním okraji Prahy leží hustě zastavěná čtvrť, kde se každý den tvoří dopravní zácpy a prohání se rychlíky na Prahu. Přesto zde najdete místa, kde máte pocit, že jste na samotě u lesa. A přesně takové místo jsme si byli v květnu letošního roku zaměřit, abychom zde na přání majitele postavili v červnu terasu na klíč.

Zadání bylo postavit terasu ze dřeva, které je evropské a současně nevyžaduje náročnou a pravidelnou údržbu. Doporučili jsme tedy panu majiteli Thermo borovici. Je to tepelně upravené dřevo evropské borovice. Teplem dojde ke změně vlastnosti dřeva a zvýší se jeho tvarová stálost. Navíc se teplem zvýší trvanlivost a sníží váha (vhodné pro nosné konstrukce). Zároveň je díky teplu dřevo odolnější proti hnilobě a škůdcům.

Terasa měla být rozdělena na 2 části. Přední vchod a zadní terasu. Přední i zadní terasa bude sloužit jako vchod do domu. Zadní terasa navíc i jako místo k relaxaci uprostřed rozlehlé zahrady.

Protože je zahrada kompletně celá ve svahu, bylo nutné připravit stabilní nosnou konstrukci. Nosnou konstrukci jsme postavili na patky, které byly usazeny do ztraceného bednění. Na ně jsme potom umístili masivní dřevěné hranoly, aby sloužili nejen ke zpevnění, ale také jako podklad pro nosný rošt. Jakmile byla konstrukce hotová, připevnili jsme hranoly, položili dřevěnou podlahu a zakryli boční strany konstrukce. Nakonec jsme vyrobili a namontovali schody a obehnali terasu zábradlím.

Přestože jsme celou stavbu čelili neustálým náletům komárů a tropickým teplotám nad 35 stupňů, podařilo se nám úspěšně dokončit obě terasy během 5 pracovních dní. 🙂

Pokud se Vám terasa líbí a chtěli byste i Vy terasu na klíč, napište nám

Terasa s původní starou dlažbou již dávno nesloužila k relaxaci a byla ve velmi havarijním stavu. Voda zatékala do domu a v místnosti pod terasou bylo neustále vlhko. Majitelé domu se tedy rozhodli dát terasu do pořádku a nechali si jí proměnit v místo, kde si mohou dát bez starostí svůj oblíbený šálek kávy s rodinou a přáteli.

Přečtěte si, jak se vyvíjela stavba dřevěné terasy na klíč se zábradlím a schody ze Sibiřského modřínu.

PŘÍPRAVA

Vše začalo v březnu tohoto roku, kdy jsme se přišli podívat na místo poprvé. Terasa byla opravdu ve špatném stavu. Bylo zjevné, že nejde jen o zkrášlení místa, ale i o sanování celé střechy nad koupelnou. Dlažba na terase byla již popraskaná, plocha byla křivá, a navíc zatékalo do koupelny. Majitelé chtěli dřevěnou terasu ze Sibiřského modřínu. Společně s terasou chtěli nahradit i těžké a velké betonové schody, polorozpadlé zábradlí a křivé sloupy.

Vše jsme tedy pečlivě prohlédli, probrali s majiteli, zaměřili a naplánovali. Projekt výstavby byl tak rozdělen na několika fází

  1. Vybourání stávající dlažby a betonu
  2. Zajištění terasy proti zatékání
  3. Výstavba dřevěného roštu a podlahy
  4. Výstavba zábradlí, schodů a sloupů

Vybourání stávající dlažby a betonu

První fáze ( 1. polovina dubna) byla ze všech nejtěžší. Bylo potřeba sundat dlažbu a rozbourat beton na střeše. Při tom bylo potřeba zvládnout bourací práce časově tak, aby v případě špatného počasí, které v dubnu stále panovalo nedošlo k většímu zatékání do objektu pod terasou. Vybrali jsme tedy 2 dny, kdy mělo být lepší počasí a připravili se na bourání. Navíc vše komplikovalo to, že terasa byla umístěna ve vnitřním dvorku a veškerá suť se tak musela nosit ručně přes dům po schodech do kontejneru, který byl připraven na ulici. Nicméně jsme se s tím popasovali dobře a vše se za 2 dny podařilo vybourat a vynosit. Po odkrytí jsme terasu zakryli plachtou, aby nedošlo k zatékání.

Zajištění terasy proti zatékání

jakmile byla dlažba i beton vybourán, přišly na řadu sanační práce. Toho se ujala externí firma, která střechu opravila, vyrovnala jí do roviny se zachováním minimálního spádu a přikryla speciální fólií proti zatékání.

Výstavba dřevěného roštu a podlahy

Jakmile byla střecha opravena a krycí fólie dokončena, vrhli jsme se na dřevěnou podlahu. Nejprve jsme si připravili nosný rastr a na něj připevnili prkna ze Sibiřského modřínu. Před instalací jsme hranoly i prkna ze všech stran natřeli speciálním terasovým olejem na přírodní bázi, aby dřevo odolalo klimatickým vlivům, vlhku, hnilobě i škůdcům. Během přípravy rastru jsme si taktéž nachystali patky pro zábradlí.

Výstavba zábradlí, schodů a sloupů

Poslední fází byla zhotovení zábradlí podél terasy, dřevěných schodů a nahrazení podpůrných sloupů. Když byla podlaha položena, namontovali jsme tedy sloupky k zábradlí na připravené patky a poté připevnili prkna. Výšku i rozměr zábradlí jsme přizpůsobili jak přáním majitelů, tak i bezpečnostních předpisům.

Původní betonové schody jsme rozbourali a odvezli. Místo velkých betonových schodů jsme nahradili menšími dřevěnými schody na pravém kraji terasy. Tím vzniklo více prostoru na dvorku a navíc mohlo konečně proniknout denní světlo do okna koupelny.

Sloupy jsme zakončili celý projekt výstavby a úspěšně jí předali majitelům.

Projekt včetně sanačních prací od externí firmy probíhal celých 6 týdnů, nicméně celkem jsme na stavbě od začátku do konce strávili pouhých 14 dní.