Terasa s původní starou dlažbou již dávno nesloužila k relaxaci a byla ve velmi havarijním stavu. Voda zatékala do domu a v místnosti pod terasou bylo neustále vlhko. Majitelé domu se tedy rozhodli dát terasu do pořádku a nechali si jí proměnit v místo, kde si mohou dát bez starostí svůj oblíbený šálek kávy s rodinou a přáteli.

Přečtěte si, jak se vyvíjela stavba dřevěné terasy na klíč se zábradlím a schody ze Sibiřského modřínu.

PŘÍPRAVA

Vše začalo v březnu tohoto roku, kdy jsme se přišli podívat na místo poprvé. Terasa byla opravdu ve špatném stavu. Bylo zjevné, že nejde jen o zkrášlení místa, ale i o sanování celé střechy nad koupelnou. Dlažba na terase byla již popraskaná, plocha byla křivá, a navíc zatékalo do koupelny. Majitelé chtěli dřevěnou terasu ze Sibiřského modřínu. Společně s terasou chtěli nahradit i těžké a velké betonové schody, polorozpadlé zábradlí a křivé sloupy.

Vše jsme tedy pečlivě prohlédli, probrali s majiteli, zaměřili a naplánovali. Projekt výstavby byl tak rozdělen na několika fází

Vybourání stávající dlažby a betonu

První fáze ( 1. polovina dubna) byla ze všech nejtěžší. Bylo potřeba sundat dlažbu a rozbourat beton na střeše. Při tom bylo potřeba zvládnout bourací práce časově tak, aby v případě špatného počasí, které v dubnu stále panovalo nedošlo k většímu zatékání do objektu pod terasou. Vybrali jsme tedy 2 dny, kdy mělo být lepší počasí a připravili se na bourání. Navíc vše komplikovalo to, že terasa byla umístěna ve vnitřním dvorku a veškerá suť se tak musela nosit ručně přes dům po schodech do kontejneru, který byl připraven na ulici. Nicméně jsme se s tím popasovali dobře a vše se za 2 dny podařilo vybourat a vynosit. Po odkrytí jsme terasu zakryli plachtou, aby nedošlo k zatékání.

Zajištění terasy proti zatékání

jakmile byla dlažba i beton vybourán, přišly na řadu sanační práce. Toho se ujala externí firma, která střechu opravila, vyrovnala jí do roviny se zachováním minimálního spádu a přikryla speciální fólií proti zatékání.

Výstavba dřevěného roštu a podlahy

Jakmile byla střecha opravena a krycí fólie dokončena, vrhli jsme se na dřevěnou podlahu. Nejprve jsme si připravili nosný rastr a na něj připevnili prkna ze Sibiřského modřínu. Před instalací jsme hranoly i prkna ze všech stran natřeli speciálním terasovým olejem na přírodní bázi, aby dřevo odolalo klimatickým vlivům, vlhku, hnilobě i škůdcům. Během přípravy rastru jsme si taktéž nachystali patky pro zábradlí.

Výstavba zábradlí, schodů a sloupů

Poslední fází byla zhotovení zábradlí podél terasy, dřevěných schodů a nahrazení podpůrných sloupů. Když byla podlaha položena, namontovali jsme tedy sloupky k zábradlí na připravené patky a poté připevnili prkna. Výšku i rozměr zábradlí jsme přizpůsobili jak přáním majitelů, tak i bezpečnostních předpisům.

Původní betonové schody jsme rozbourali a odvezli. Místo velkých betonových schodů jsme nahradili menšími dřevěnými schody na pravém kraji terasy. Tím vzniklo více prostoru na dvorku a navíc mohlo konečně proniknout denní světlo do okna koupelny.

Sloupy jsme zakončili celý projekt výstavby a úspěšně jí předali majitelům.

Projekt včetně sanačních prací od externí firmy probíhal celých 6 týdnů, nicméně celkem jsme na stavbě od začátku do konce strávili pouhých 14 dní.